top of page

FIFA wznawia egzaminy dla agentów piłkarskich!

Zaktualizowano: 8 sty 2023POWRÓT EGZAMINÓW


W 2015 roku w ramach deregulacji usunięto przez FIFA obowiązkowy egzamin na licencję agenta. Egzamin trwał 75 minut i składał się z 20 pytań wielokrotnego wyboru opartych na różnych zadaniach i case studies. 15 z tych pytań pochodziło bezpośrednio od FIFA, a pozostałe pięć zostało stworzonych przez krajowy związek piłki nożnej. Egzamin był dostępny w lokalnym języku narodowego związku piłki nożnej. Celem było sprawdzenie, czy kandydat rozumie zasady FIFA i właściwie stosuje przepisy w różnych sytuacjach. Aby kandydat mógł uzyskać licencję agenta, musiał uzyskać z egzaminu 80%; w sumie 16 poprawnych odpowiedzi na 20 możliwych. To był trudny egzamin, który zmusił aspirujących agentów do energicznego przestudiowania i zrozumienia wszystkich przepisów FIFA, od rejestracji zawodników po transfery i status zawodników. Egzaminu nie można było lekceważyć, co znalazło odzwierciedlenie w zaledwie 8-15% rocznej zdawalności. W rezultacie liczba agentów prawie nie rosła. Według The Independent przed deregulacją w 2015 r. w Wielkiej Brytanii działało tylko około 500 licencjonowanych agentów.


Następnie od kwietnia 2015 r. egzamin został zniesiony w ramach zmian wprowadzonych przez FIFA w regulaminie agentów w celu usprawnienia całej branży i piłki nożnej. Motywacją do deregulacji była nadzieja, że ​​​​przejrzystość wzrośnie, gdy wszyscy agenci uzyskają licencje. Wcześniej ci, którzy nie mogli lub nie chcieli zdać egzaminu, uciekali się do działania bez licencji, co utrudniało FIFA ich monitorowanie. W FIFA zdecydowali, że najlepiej będzie pozostawić odpowiedzialność za decydowanie o sposobie przyznawania licencji agencji niezależnym narodowym związkom piłkarskim. W niektórych krajach, takich jak Francja i Włochy, nadal stosowano egzamin, łącząc przepisy FIFA i niezależnych związków piłkarskich. Jednak w innych krajach, takich jak Wielka Brytania i Niemcy, brak egzaminu ograniczył kryteria uzyskania licencji agenta do sprawdzenia rejestru karnego i przystępnej rocznej opłaty.

Jednakże FIFA ogłosiła powrót obowiązkowych egzaminów. Nowe przepisy miały wejść w życie 1 lipca 2022 r., ale data ich wdrożenia została przesunięta, prawdopodobnie ze względu na trwające konsultacje między FIFA a branżą agentów na temat niektórych z bardziej kontrowersyjnych proponowanych zmian. Najprawdopodobniej nowe przepisy prawdopodobnie wejdą w życie 1 lipca 2023 r. przed sezonem 2023/2024. FIFA potwierdziła, że ​​sesje egzaminacyjne będą dostępne przed wejściem w życie nowych przepisów, aby agenci mogli wcześniej uzyskać licencje.


Przywrócenie egzaminu to przede wszystkim zmniejszenie liczby licencjonowanych agentów działających w piłce nożnej. Proponowany system ma jednak wiele innych zalet. Sprawiając, że kandydaci dokształcą się i osiągną określony poziom wiedzy i mądrości branży, aby stać się jej częścią, poprawi się standard i wiedza agentów. Z lepiej wykształconymi agentami powinna wiązać się większa przejrzystość, a z większymi kompetencjami większy profesjonalizm. W FIFA mają nadzieję, że propozycja przyniesie korzyści zarówno samym agentom, jak i zawodnikom i całej piłce nożnej.


ZATEM JAK W 2023 ROKU ZOSTAĆ AGENTEM PIŁKARSKIM?


Aby uzyskać licencję na działanie w charakterze agenta piłkarskiego, należy złożyć wniosek za pośrednictwem platformy FIFA Agent. W przypadku kandydatów, którzy nie są zwolnieni z egzaminu na agenta piłkarskiego FIFA , pierwszym krokiem do uzyskania licencji na agenta piłkarskiego jest złożenie wniosku za pośrednictwem platformy FIFA Agent. Należy spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone pomyślnie, zostaniesz zaproszony do przystąpienia do egzaminu FIFA Football Agent.

Możesz swobodnie wybrać, w którym stowarzyszeniu członkowskim chcesz przystąpić do egzaminu. Egzamin trwa 60 minut i składa się z dwudziestu pytań wielokrotnego wyboru, które mają sprawdzić Twoją wiedzę na temat przepisów FIFA i systemu transferowego w piłce nożnej. Wynik pozytywny to 75%. Aby przystąpić do egzaminu, należy przynieść własny laptop i zapewnić własne łącze internetowe.W 2023 roku odbędą się dwa egzaminy na agenta piłkarskiego FIFA. Obowiązują następujące terminy składania wniosków:


19 kwietnia 2023 r

Pierwszy egzamin agenta piłkarskiego FIFA 19 kwietnia 2023 r. : od 9 stycznia 2023 r. do 15 marca 2023 r.


20 września 2023 r

Drugi egzamin na agenta piłkarskiego FIFA 20 września 2023 r. : od 1 maja 2023 r. do 31 lipca 2023 r.


A CO Z OSOBAMI, KTÓRE POSIADAJĄ LICENCJĘ ZGODNIE Z DAWNYMI PRZEPISAMI FIFA?


Czy byłeś agentem licencjonowanym zgodnie z dawnymi przepisami FIFA Players' Agents Regulations (edycje z lat 1991, 1995, 2001 i 2008)? Jeśli wcześniej posiadałeś licencję agenta zgodnie z przepisami FIFA Players' Agent Regulations (wydanie z lat 1991, 1995, 2001 lub 2008), możesz zostać zwolniony z egzaminu na agenta piłkarskiego FIFA . Należy pamiętać, że jest to tymczasowe zwolnienie dostępne do 30 września 2023 r. włącznie. W przypadku agentów piłkarskich Legacy pierwszym krokiem do uzyskania licencji na działanie jako agent piłkarski jest złożenie wniosku za pośrednictwem platformy FIFA Agent. Będziesz musiał przedstawić dowód, że byłeś wcześniej licencjonowany jako agent zawodnika zgodnie z odpowiednimi przepisami FIFA i że byłeś zarejestrowany jako pośrednik w związku członkowskim między 1 kwietnia 2015 r. a datą zatwierdzenia Regulaminu agenta piłkarskiego FIFA . Konieczne jest również spełnienie innych wymogów kwalifikacyjnych.


Żródło: FIFA, Erkut Sogut

Comments


bottom of page